Nishi-oi Apartment


Architect: Mitsumasa Yuki
Type: Private apartment
Location: Tokyo, Japan
Year: 2014